I et kystland som Danmark, hvor vi har et flertal af broer, havne og en alsidig skibsfart, kan der være forskellige arbejdsopgaver, som skal udføres under vandet. Erhvervsdykkere er uddannede specialister i at udføre den slags arbejde. Der tages forbehold for fejl i teksten, så læs med varsomhed, hvilke informationer du bliver præsenteret for. Husk dit dykkerudstyr, badesko eller hvad der må være brug for, hvis du er erhvervsdykker. Vi håber du bliver inspireret af denne artikel

Erhvervsdykning i det blå hav med dykkerudstyr

Hvad laver en erhvervsdykker?
Erhvervsdykkere er specialister, som har gennemgået grundkurset i overfladeforsynet dykning, er i stand til at dykke ca. 50 m ned. De forsynes normalt med luft ved hjælp af slanger fra overfladen. Lettere opgaver udføres med luftflasker på ryggen af erhvervsdykkere uddannet i SCUBA-dykning, det vil sige: Inspektionsdykning ned til cirka 30 meters dybde.

Erhvervsdykkere beskæftiges af entreprenører ved anlægs- og reparationsarbejder ved havne, moler og broer samt ved uddybninger af sejlrender og nedlægning af kloakrør.

Andre erhvervsdykkere kan tætne fiskefartøjer, fjerner trosser i skruer og undersøger bolværker.
Også på skibsværfter arbejder der erhvervsdykkere, bl.a. med bundundersøgelser af skibe.
Der arbejder også erhvervsdykkere i bjærgningsselskaber. Erhvervsdykkere er med til at hæve forliste skibe og nedstyrtede fly og til at bortsprænge vrag. Dykkere fastgør kæder og trosser til de genstande, der skal op.

I andre tilfælde består erhvervsdykkernes arbejde i eftersøgning. For eksempel anvender politi og redningskorps erhvervsdykkere ved eftersøgning af savnede personer.

Nationalmuseet, Langelands Museum, Strandingsmuseet St.Georg og Bangsbomuseet bruger dykkere til arkæologiske og historiske undersøgelser. Disse dykkere er dog også faguddannede arkæologer og historikere. I visse amter beskæftiges biologer som dykkere ved vandmiljøundersøgelser.

Visse dykkeropgaver, for eksempel offshore-arbejde, kan kun udføres af særligt uddannede dykkere (også kaldet mætningsdykkere), som er uddannet til dykning dybere end 50 m. Under arbejdet bor dykkerne i et såkaldt trykkammersystem, placeret på et skib eller ved havnekajer eller boreplatforme. »Luften« i trykkammeret er en blanding af helium og oxygen. Det sætter erhvervsdykkeren i stand til at opholde sig under stort tryk på store dybder. Erhvervsdykkere af denne type er med til at opstille og vedligeholde olieplatforme på havbunden og reparere rørledninger.

Læs mere om koralrev hos New Life Copenhagen eller find mulige oplevelser til badeferie hos Spiritualitet Kristentro.

Erhvervsdykker med svømmefødder i havetHvor arbejder man?
Der findes ca. 35 mindre dykkerfirmaer eller dykkerarbejdsgivere, som antager erhvervsdykkere til forefaldende opgaver. Ansættelsen vil i mange tilfælde kun vare så længe, som det tager at udføre opgaven. Erhvervsdykkere anvendes på tilsvarende vis af bl.a. rederier og Vandbygningsvæsenet.

Enkelte erhvervsdykkere har fast ansættelse ved Farvandsvæsenet, Københavns Havn og andre havne. Desuden er en del erhvervsdykkere fast ansatte brandmænd eller reddere hos eksempelvis Århus og Odense Brandvæsen.

Erhvervsdykker udført dykkerudstyr

Krav
En specialiseret erhvervsdykker skal være sund og rask og må almindeligvis ikke have lidt af hjertesygdomme, lungelidelser, øre- og bihulelidelser, sukkersyge m.m. Syns- og høresansen skal være i orden, og erhvervsdykkeren må psykisk kunne klare at opholde sig under vandet.

Værd at vide
Flere dykkere arbejder oftest under anstrengende forhold. Erhvervsdykkere arbejder tit i mørke og alene. For mætningsdykkere gælder, at den tynde luft i trykkammeret kan virke trættende.

Mange af disse dykkere har en faglig uddannelse som for eksempel tømrer, svejser eller entreprenørarbejder. Det er i mange tilfælde en forudsætning for at få arbejde som specialiseret erhvervsdykker. For eksempel må dykkere ofte være i stand til at tømre, støbe, svejse eller skære under vandet. De fleste erhvervsdykkere har som reeltdykkerarbejdet som bierhverv.

Efteruddannelse
Dykkere kan følge efteruddannelseskurser i undervandssvejsning, højtryksspuling, sprængteknik og inspektion.

Tak fordi du læser hos Brabrand Bolig. Vi håber du er blevet inspireret af denne artikel